Disclamer

Algemeen
Aan de totstandkoming van deze website is met grote zorgvuldigheid gewerkt. Duikteam H2O Westland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van gegevens van deze site, noch voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze website dient uitsluitend voor het vrijblijvend beschikbaar stellen van informatie.

Mutaties
Duikteam H2O Westland behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Duikteam H2O Westland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of bestanden die door leden of derden op de website worden geplaatst. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de afzender van het bericht of bestand. Door het Bestuur zijn moderatoren aangewezen die berichten of bestanden met een ongepaste, aanstoot gevende of kwetsende inhoud of strekking kunnen aanpassen of verwijderen.

Eigendom
Alle informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreëerde elementen) is eigendom van Duikteam H2O Westland en/of haar leden. Documenten of gegevens van deze site mogen slechts worden gekopieerd ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden. Iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieën door derden voor andere doeleinden is verboden. Er wordt geen licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan derden toegekend. Op alle foto’s of ander beeldmateriaal op deze site rust het copyright van de maker.

Hypertext links Duikteam H2O Westland wijst nadrukkelijk iedere verantwoordelijkheid af, voor wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website Duikteam H2O Westland aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren ligt volledig bij de webgebruikers zelf

Duikteam H2O is een gezellige trefpunt in het Westland voor liefhebbers van de duiksport. 

 Duikteam H2O is ook op facebook te volgen. 

Contact Info

Westland
010 5911760
info@duikteamh2o.nl
Duikteam H2O © Copyright 2023. All rights reserved